Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan Jouwspanplafond® hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij Jouwspanplafond®. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Jouwspanplafond®. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouwspanplafond®.

 

Algemene informatie over Jouwspanplafond® en haar activiteiten is verkrijgbaar bij:

 

Jouwspanplafond® (Jouwspanplafond is een label van JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V.)
Postbus 114
4200 AC Gorinchem

 

Wijzigingen voorbehouden

Verkooppunten